Debiuty obligacji korporacyjnych Rynek obligacji Catalyst

Debiuty obligacji korporacyjnych
Hygienika S.A.

Dnia 20.01.2012r. odbył się debiut obligacji spółki Hygienika S.A. Do obrotu wprowadzonych zostało 2 389 szt. obligacji o wartości nominalnej 1.000zł każda i łącznej wartości 2.389.000zł. Obligacje notowane będą w Alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW. Hygienika to Polska firma działająca w branży higieny osobistej od prawie 20 lat. Spółka dostarcza swoje produkty głównie do dużych […]


GC INVESTMENT S.A.

GC INVESTMENT S.A. dn. 24.01.2012 zadebiutowało na rynku GPW Catalyst. Do obrotu wprowadzonych zostało 17 500 szt. obligacji serii W o wartości nominalnej 1.000zł każda. Obligacje są notowane w Alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę papierów wartościowych. Emitent od 1993 roku prowadzi działalność operacyjną na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. W tym czasie zdążył zrealizować kilkadziesiąt […]


East Pictures S.A.

East Pictures S.A. zadebiutowało na rynku GPW Catalyst 09.02.2012. stając się 110. Emitentem na tym rynku. Spółka filmowa wprowadziła do obrotu 735szt. niezabezpieczonych obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000zł każda. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest organizowanie finansowania przeznaczonego na niskobudżetową produkcję filmową. East Pictures specjalizuje się w filmach realizowanych w technologii 3D oraz 5D. […]


Odratrans S.A.

Obligacje spółki Odratrans S.A. zadebiutowały 23.02.2012 na rynku GPW Catalyst. Jest to 112 emitent na tym rynku i 12 debiut w 2012 roku. Notowanych zostało 60 000 szt. obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000zł każda. Spółka skupia swoją działalność wokół śródlądowego, wodnego transportu na rynku krajowym i zagranicznym. Dodatkowo spółka w ramach swoich […]


E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.

E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. zadebiutowała dn. 21.02.2012 na rynku GPW Catalyst, jest to 111. Emitent na rynku oraz już 11ty debiut w 2012 roku. Spółka od 8 lat zajmuje się świadczeniem kompleksowego zarządzania wierzytelnościami oraz doradztwem prawnym w tym zakresie. Swoją działalność rozprzestrzeniła na cały kraj otwierając przy tym 11 krajowych oddziałów ora zdobywając ponad […]


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadziła do obrotu rynku Catalyst dn. 20.02.2012 kolejne wyemitowane przez siebie obligacje. Do obrotu wprowadzonych zostało 750 000szt. obligacji serii B o wartości nominalnej 100zł każda, ich notowanie odbywać się będzie na rynku regulowanym GPW oraz Alternatywnym systemie obrotu BondSpot. Dodatkowo na rynek regulowany wprowadzone zostały również obligacje serii A, […]


Timberone S.A.

Timberone S.A. zadebiutowała na rynku GPW Catalyst dn. 03.02.2012 jako 109 emitent na tym rynku i 9 debiut w 2012 roku. Od tego dnia na Alternatywnym systemie obrotu GPW notowanych jest 18 550szt. obligacji serii B o wartości nominalnej 100zł każda o łącznej wartości 1.885.000zł. Firma Timberone buduje fabrykę drewnianych elementów konstrukcyjnych, w jej planach leży […]


Religa Development

Religa Development zadebiutowała jako 106 emitent na rynku GPW Catalyst. Dotychczas na GPW Newconnect notowane były akcje spółki, od dn. 19.01.2012 na GPW ASO notowane są również jej obligacje. Do obrotu wprowadzonych zostało 2 226 szt. obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000zł każda. Religa Development jest developerem działającym na polskim rynku od ponad 10 lat. Dostarcza wyróżniające się na […]